sfoglia  

FERULA

Ramos de erva in fiore
mi 'enin incontru,

cuncambio su saludu
cun su ramu meu.

Cando su significu
isbocciat e s'isparghet
che-i sa Ferula.

Pius altu 'e a mie, mannu
guasi cantu su 'Eranu,
in su caminu su ramu de s'erva.

Traduzione in lingua sarda di Antonio Rossi (Berchidda)


FERULA

Blühendes
Steckenkraut kommt mir
entgegen.

Ich grüße zurück
mit meinem Stecken.

Wenn die Bedeutung
aufblüht und sich entfaltet
wie die Ferula.

Größer als ich, fast
so groß wie der Frühling, am
Weg das Steckenkraut.
inizio pagina